rusten in zijn
   
     
Home Page Image
en doen wat je wilt


 

Visie

Als coach laat ik het licht schijnen op vragen of problemen van mensen of organisaties. Het gaat er niet om hen direct antwoorden of oplossingen te bieden. Ik nodig hen juist uit om een pas op de plaats te maken en zich eerst te trainen in het aanwezig te zijn bij hoe het is om hun vragen of problemen onder ogen te zien en beter te leren kennen. Zo ontstaat er een nieuwsgierigheid waarin mensen bereid zijn hun oude bril af te zetten en de deur te openen naar nieuwe gebieden. Vandaar uit kunnen keuzes gemaakt worden in wat zij diep van binnen willen.

Mijn coaching beperkt zich niet alleen tot werkbegeleiding. Zij begeeft zich ook op het terrein van vragen of problemen die een diepgaande bezinning van de gecoachte vergen. Bijvoorbeeld als die voortkomen uit gedragspatronen die voldoening in het werk belemmeren. Het gaat om vragen als: ĎWie ben ik echt en wat voor soort werk past bij mij?í Binnen organisaties gaat het om vragen rond zingeving en integratie van visie, waarden en ideeŽn in het werken met teams.

Vanuit eigen ervaring en theoretische verdieping, begeleid ik ook mensen met een Burnout, tegenwoordig Chronisch Stress Syndroom genoemd. Ik zie mensen die hier aan lijden als werkers die niet graag bij de pakken neerzitten. Juist doordat zij hun klachten niet serieus nemen gaan zij er uiteindelijk aan onderdoor.